ЗА ПРОЕКТА

Информация за проекта:

Проектът „Подкрепа за предприемачеството в Югозападна България” цели да насърчи безработни, неактивни и заети лица, желаещи да стартират собствен бизнес, да реализират бизнес идеите си след развитие на предприемачески умения.
Дейностите по проекта включват предоставяне на интегрирани мерки за идентифициране на предприемаческия потенциал, участие в специализирани обучения по предприемачество и качествени консултантски услуги за стартиране и развитие на нови бизнеси.
Основната цел на проектното предложение е да подготви поне 100 безработни и работещи лица от целевата група, желаещи да развиват собствен бизнес, за започване на самостоятелна стопанска дейност или за реализация на пазара на труда.
Общата стойност на проекта е: 205 316.98 лв., от които европейско финансиране - 174 519.42 лв. и национално съфинансиране – 30 797.56 лв.

Внимание!

Кой може да се включи в проекта: 

Всеки, който желае да започне собствен бизнес и е:
* безработен (с или без регистрация в Бюрото по труда)
* неактивен (не работи, не учи и няма регистрация в Бюрото по труда)
* работещ (с изключение на собственици на фирми и земеделски производители)
* студент
Могат да се включат в проекта ни както младежи до 29 години, така и над тази възраст.

Къде може да участвате в проекта: 

София
Благоевград
Перник
Пирдоп
Копривщица
Сапарева Баня