ЗА НАС

помагаме ви да израстнете

Адвайзърс Джъст Ин Тайм ЕООД е бенефициент по процедура "Подкрепа за предприемачеството", по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Ние сме частна компания, която предлага на своите партньори и клиенти:

✔ Разработване и управление на проекти

✔ Семинари и тренинги

✔ Управленско консултиране

✔ Обучения за придобиване на професионална квалификация

Контакти

гр. София 1000, ул. Христо Белчев 21, ет. 2, офис 212
@advisorsjit.com