Собствен бизнес!? Защо не!

Ползи за Вас

Мечтали ли сте да нямате шеф? А да вземете съдбата в собствените си ръце? А да дадете на други хора работа и препитание?

Индивидуално кариерно консултиране

✔ Изготвяне на самостоятелен план и график за обучение според възможностите ви.
✔ Изпълнение на практически задачи, които са насочени към кариерното ви развитие.
✔ Оформяне на позицията ви относно най–подходящият за вас път към успеха при реализирането ви като самонаето или наето лице. 

Изграждане на предприемаческо мислене

✔ Усъвършенстване на емоционалните ви качества като самоувереност, лидерство, креативност, предприемане на риск, гъвкавост, лична ефективност.
✔ Откриване на собствените ви силни и слаби страни и областите, в които да работите, за да бъдете успешни предприемачи.
✔ Проучване на пазара на труда и възможностите за работа съобразно вашата професионална насоченост.

Обучения за предприемачи

✔ Изграждане на управленски и бизнес знания и умения.
✔ Придобиване на познания как да управлявате стартиращ бизнес проект.
✔ Мотивационни тренировки и стимулиране на предприемаческият ви потенциал.
✔ Запознаване с текущите предизвикателства в реална бизнес среда като по-висока печалба, увеличени продажби, предоставяне на заетост на други лица, по-добър стандарт на живот.
✔ Получавате Сертификат за преминатото обучение. 

Разработване на собствен бизнес план

✔ Получаване на насоки как и от къде да търсите финансови средства, за да стартирате бизнеса си.
✔ Представяне на текущото финансиране по Оперативните програми и кредитирането на малък и среден бизнес.
✔ Как да разработите и защитите предприемаческата си бизнес идея.
✔ Как да развивате социална отговорност и да управлявате работната среда.
✔ Как да прилагате принципите на устойчивото развитие и опазване на околната среда.
✔ Готовите бизнес планове в рамките на проекта ще получат съдействие за подготовка на документи за регистрация в Търговския регистър .