ДЕЙНОСТИ

Стъпка по стъпка
или стъпка, избрана от Вас

Дейностите, които ще изпълним в проекта и са БЕЗПЛАТНИ за участниците, са:

Дейност 1: Информиране и мотивиране за стартиране на собствен бизнес или започване на работа.

В първата дейност ще проведем Информационни дни, в които ще изясним какво е предприемачеството и ще имате възможност да се запишете за продължаващите мотивационни обучения, кариерни консултации и специализираните обучения по предприемачески и управленски умения. 

Мотивационните обучения и кариерните консултации са насочени изцяло към изграждане на Вашата увереност в собствените възможности и откриване на силните страни, които ще трябва да развиете, за да бъдете успешни предприемачи. След тях ще имате ясна представа как се виждате като предприемачи и какво е желанието Ви за по нататъшно развитие, като собственици на малък бизнес, или като хора, избрали промяната в професионален план. Заедно ще определим целите и решенията свързани с отделните стъпки, по които ще се реализират идеите Ви. 

Дейност 2: Предоставяне на специализирани обучения по предприемачество и управление, разработване на бизнес идеи и бизнес планове.

Ще получите пълно специализирано обучение, което ще Ви помогне при стартирането на собствен бизнес, а знанията, които ще натрупате от различните модули, ще Ви осигурят една по–голяма стабилност при развитието в конкурентната среда на пазара. 

По време на обученията ще се запознаете с предизвикателствата на реалната бизнес среда като печалба, разходи, задължения и др., осигуряване на нови работни места и Вашата роля като работодател, осигуряване по-добър стандарт на живот на бъдещите служители и т.н. Какви са предизвикателствата пред новия бизнес, ще имат удоволствието да Ви разкажат вече успели предприемачи от различни бизнеси.

Дейност 3: Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на стартиране на самостоятелна стопанска дейност

Нашите ментори предприемачи ще Ви помогнат в най–важната и не на последно място стъпка, а именно разработването на бизнес плана. Чрез вече придобитите нови умения ще разгледаме текущите възможности за финансиране на новия бизнес, включващи Оперативните програми, кредитирането на малък и среден бизнес, както и възможностите да се ползват финансовите инструменти по ОП РЧР. Ще разгледаме къде и как да търсите финансови средства, за да поддържате бизнеса си устойчив. 

Очаквани резултати

* Проведени мотивационни обучения и кариерно консултиране на поне 100 лица.
* Проведени обучения по предприемачество и управленски умения за поне 70 лица от целевата група и подобрен статут на пазара на труда със знания и умения в сферата на предприемачеството.
* Изработени поне 20 пазарно ориентирани бизнес плана, подходящи за финансиране от финансови институции за стартиране на бизнес.
* Регистрирани поне 20 новосъздадени фирми от лица целевата група.