19 декември 2018
публична покана

Публична покана за избор на изпълнител

Провеждане на обучения по предприемачество
и предоставяне на консултантски услуги
за разработване на бизнес-планове
Краен срок за подаване на оферти в ИСУН
27.12.2018 г., 23:59 ч.
18-21 декември 2018

Мотивационно обучение 

гр. Пирдоп, пл. Тодор Влайков 1, Читалище "Напредък"
от 10:30 до 16:00 часа
всеки ден
14 декември 2018

Информационен ден за проекта в гр. Копривщица

гр. Копривщица, "Жив музей" (Старото училище) 
15:00 ч.
продължителност около 2 часа
14 декември 2018

Информационен ден за проекта в гр. Пирдоп

гр. Пирдоп, пл. Тодор Влайков 1, Читалище "Напредък"
10:30 часа
продължителност около 2 часа
20 ноември 2018

Публична покана за избор на изпълнител

Осигуряване на логистични услуги
Краен срок за подаване на оферти в ИСУН
27.11.2018 г., 23.59 ч.
16 юли 2018

Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД сключи договор
за изпълнение на проект
„Подкрепа за предприемачеството в Югозападна България“
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“