Новини и публични покани

16.07.2018

Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД сключи договор
за изпълнение на проект
„Подкрепа за предприемачеството в Югозападна България“
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

20.11.2018

Публична покана за избор на изпълнител

Осигуряване на логистични услуги
Краен срок за подаване на оферти в ИСУН
27.11.2018 г., 23.59 ч.
19.12.2018
публична покана

Публична покана за избор на изпълнител

Провеждане на обучения по предприемачество
и предоставяне на консултантски услуги
за разработване на бизнес-планове
Краен срок за подаване на оферти в ИСУН
27.12.2018 г., 23:59 ч.
11.09.2019

Интервю на ръководителя на проекта и консултант по управление в ТВ Кракра